top of page

Een herdenkingsdiamant
Een steen uit de ziel
gegroeid uit de as van degenen die je te vroeg verloor

De wetenschap maakt het mogelijk om uit de as van de overledene een diamant te maken. Ode Diamonds maakt de herinnering aan uw dierbare tastbaar door middel van crematie-as. 

Menselijke as

Wij kunnen u de liefde en de herinnering aan uw dierbare bieden in een herinneringsdiamant.

odediamondsashdiamond.jpg
Tricks aanleren

Dierlijke as

Uit de as van uw overleden huisdier kan Ode Diamonds een asdiamant voor u laten groeien.

bottom of page